diumenge, 7 de febrer de 2010

ES RETIRA UN LLIBRE DE TEXT PER LA PRESSIÓ DELS RAMADERS A CATALUNYA

Després de llegir la notícia que l’editorial Barcanova s’ha vist forçada a enretirar un llibre de text per la pressió del sindicat JARC, l’Associació de Professionals per a la Defensa dels Animals, PRODA – integrada per professionals de diferents disciplines: educació, dret, psicologia, filosofia, etologia, veterinària, medicina, comunicació i altres - manifesta:

Segons el sindicat JARC l’editorial Barcanova a ha d’enretirar el llibre “Medi natural, social i cultural” destinat a l’alumnat de tercer curs de primària per informació falsa.

Al llibre es diu:

" Cada vegada més els animals es crien en granges de grans dimensions i no s'alimenten amb productes naturals, si no amb preparats industrials que porten components químics: els pinsos. Aquest sistema produeix més carn per consumir, però pot provocar problemes de salut tant per els animals com per a les persones ".

Segons l’informe sobre l’Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2007 que publicà l’ IDESCAT el 28 de gener del 2009 en la VERSIÓ CORREGIDA: 6 DE MARÇ DEL 2009 a la pàgina 3 es constata la afirmació que es fa al llibre de text sobre el tipus de explotacions ramaderes:

El rendiment econòmic de les explotacions ramaderes és el que més augmenta
El marge brut total aconseguit pel conjunt de les explotacions agràries l’any 2007 va ser d’1.599.969 d’UDEs (1 unitat de dimensió europea = 1.200 €), amb una dimensió econòmica mitjana de 29,1 UDEs per explotació. Això suposa un creixement de la dimensió econòmica de les explotacions d’un 44,7% en el període 1999-07, com a conseqüència de la progressiva reducció del nombre d’explotacions petites i mitjanes, i la concentració de les terres en explotacions més grans, per sobre de les 40 UDEs i, sobretot, per sobre de les 100.
http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/premsa/NPeeea2007.pdf

Val a dir que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el seu informe sobre alimentació animal exposa el següent:

La alimentación animal ha experimentado en las últimas décadas, un gran desarrollo tanto en España como en el resto Europa. Este desarrollo ha ido en paralelo al crecimiento del sector ganadero, especialmente en lo que a ganadería intensiva se refiere, lo que ha producido un incremento en la demanda de alimentos para los animales.

La producción española de piensos compuestos se sitúa entre las más importantes de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea para todas las especies ganaderas. La producción anual de piensos compuestos en España se sitúa en torno a 30 millones de toneladas (datos del MARM, elaborados con la información remitida por las Comunidades Autónomas).

Posteriormente se ha ido revisando la normativa que incluye la alimentación animal en su ámbito de aplicación. En particular, cabe destacar las referentes a la normativa de higiene de los piensos, los aditivos destinados a alimentación animal, los piensos medicamentosos, la comercialización y la utilización de los piensos, los organismos modificados genéticamente y la normativa de controles oficiales.
http://www.mapa.es/ca/ganaderia/pags/SILUM/SILUM.htm 1er, 2on i 6è paràgrafs

Aquestes dades confirmen que la alimentació dels animals usats per a consum majoritàriament és abastida amb pinsos. En cap moment es posa en dubte l’equilibri nutricional dels pinsos, només s’explica que estan fets amb productes químics com són els additius, les vitamines o els minerals i en el cas dels pinsos medicalitzats els fàrmacs.

D’altra banda, cal no oblidar que l’alimentació basada en pinso s’obté en gran mesura gràcies a les plantacions de soja transgènica. Per posar un exemple, Brussel•les va aprovar una varietat de soja transgènica per a pinsos (soja transgènica a2704-12) l’any 2008. I per posar un altre exemple, a Constantí hi ha una planta per a pinsos experimentals, inaugurada pel conseller Joaquim Llena, on es fan assajos en nutrició animal, avicultura i sector porcí.

Igual que es reclama que l’alimentació humana sigui etiquetada de forma que sapiguem si és transgènica, hauríem de reclamar que la carn elaborada amb animals que han estat alimentats amb pinso composat amb transgènics, antibiòtics i additius fos etiquetada com a tal, per a que el consumidor decidís lliurement la seva elecció de compra i consum pensant en la seva salut.

El sistema d’explotació dels animals també pot provocar problemes de salut als animals, com són, per exemple, les mutilacions i automutilacions de gallines, conills o porcs per viure en espais molt reduïts, les infeccions per malalties víriques degut a l’amuntegament, això, sense tenir en compte les pràctiques comunes de mutilar el bec de les gallines, castrar sense anestesia, mutilació de les cues als garrins, o la matança dels pollets mascles al dia de néixer etc, per a evitar els problemes derivats de les condicions de vida en les granges.

Les condiciones en què romanen i són transportats els animals condiciona la resposta immunitària a causa de l’estrès o les deficiències higièniques afavorint el desenvolupament de patologies en ells mateixos o bé zoonosis (algunes amb gran alarma social com les darreres pandèmies de grip ).

Estem absolutament d’acord amb l’afirmació de la JARC quan a que: “s'ha d'ensenyar als nens les coses tal com són i no només parcialment i amb continguts que són clarament falsos i que ofereixen una informació deficient que pot provocar actituds específiques en els consumidors del futur". Per això és necessari parlar de la cria, l’engreix i el sacrifici dels animals que són destinats a alimentació. Que això pugui provocar actituds específiques en els consumidores del present i del futur, no ha de resultar una cosa que espanti a qui sàpiga que està fent les coses ben fetes.

Els nutricionistes recomanen una dieta equilibrada, per això, els experts en nutrició consideren la dieta vegetariana o vegana dins les seves recomanacions. El mite de la piràmide nutricional que defensa la indústria càrnica, de la llet i dels ous es trenca quan l’Associació Americana de la Dietètica , la més gran en el món en la seva especialitat, ha tornat a emetre un informe sobre les dietes veganes i vegetarianes, recomanant-les en qualsevol cicle de la vida d’una persona. I la Generalitat de Catalunya té igualment un document on s’especifica la dieta vegetariana com a saludable.
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1921/index.html document: L’alimentació vegetariana
http://www.unionvegetariana.org/ada.html

Es cert que hi ha persones que han decidit no utilitzar els animals en la seva opció de vida per respecte. El veganisme es una filosofia de vida que practica la no-violència i que s’està fent força estesa arreu del món.

Tal com afirma la JARC els infants i, afegim nosaltres, totes les persones “haurien de rebre una informació completa perquè només tindrem llibertat d'escollir si tenim a l'abast tots els elements per definir el nostre criteri i oferir informació insuficient al respecte pot conduir aquests nens i nenes a comportaments que derivin en trastorns alimentaris severs" no només per a evitar trastorns alimentaris tant greus com l’obesitat infantil que ja afecta ja a 3 milions de criatures a l’estat espanyol
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obesidad/avanza/ninos/anos/elpepisoc/20091111elpepisoc_5/Tes

Segons el Ministeri de Sanitat i Consum, l’obesitat en la població infantil i juvenil (2-24 anys) és del 13,9%, i la de sobrepès, del 12,4%. En aquest grup d’edat la prevalença d’obesitat és superior en nens (15,6%) que en nenes (12%). Las majors xifres es detecten en la prepubertat i, en concret, en el grup d’edat de 6 a 12 anys, amb una prevalença del 16,1% . Des del mateix Ministeri alerten que la dieta dels nens i adolescents es caracteritza per un excés de carns, embotits, lactis i aliments amb alta densitat energètica, així com bolleria i begudes carbonatades (riques en greixos i sucres refinats respectivament) i per un dèfict en la ingesta de fruites, verdures i cereals.

Una revisió als postulats del Physicians Committee for Responsible Medicine, comité que promou la medecina preventiva, la recerca clínica ètica i encoratja la promoció dels estàndards de salut des del 1985, corrobora aquestes idees. La relació entre consum de carn com a factor de risc de densevolupar diverses malalties està descrita en nombrosos estudis internacionals. Per posar un exemple, en un dels més importants estudis multicèntrics europeus, es va trobar una relació estadísticament significativa entre la ingesta elevada de carn vermella i processada i risc de desenvolupar càncer colorectal .

Des de Proda, estem totalment d’acord en mostrar la realitat, també aquella que es vol mantenir amagada, estem d’acord en oferir models i elements per afavorir la presa de decisions lliures en persones informades i critiques, responsables... tasques que l’educació ha d’afavorir per al desenvolupament integral de les persones.

Per tot l’exposat, demanem a l’Editorial Barcanova que no rectifiqui sinó que ampliï la informació oferta.

I al Conseller d’Educació que no cedeixi a les pressions d’un sector econòmic que no té res a veure amb l’educació.

PRODA
Barcelona a 1 de febrer de 2010

18 comentaris:

 1. Està bé, és la vostra opinió.
  Jo sòc propietari d'una explotació avicola de reproducció, casi sempre, avans d'entrar les gallines de la recria a una granja de reproducció se'ls i tallen els becs, però no per a que sigui un "capricho" dels granjes i de les integradores senyors, si no que és fa perque no hi haigi canivalisme dins de les granjes, ja que si no els i tallem els becs, cada dia treuries d'un 15 o un 20% de baixes, cosa que no seria rentable i tots els granjes plegariem.
  I després com no, us queixarieu dels pollastres que vindrien del Brasil, que serien més economics però, les condicions de benestar i sanitàries son pèsimes.
  Crec que s'ha fet bé en retirar aquest llibre, en algunes coses teniu part de raó, però clar, tampoc cal exagerar i montar una imatje irreal, i menys pressopostar que els granjes som tots uns millonaris, venga va! si fossim millonaris no estariem tocan excrements cada dia!

  ResponElimina
 2. el canivalisme és degut al confinament, no és un comportament natural de les aus, per tant s'hauria d'atacar el problema des de la base.

  en comptes de tallar el bec s'hauria de reduir els factors que provoca l'estrés. (és com si per solucionar que el veí de dalt propina pallices a la seva dona que crida per demanar auxili, ens posèssim uns taps per no sentir-la, això no soluciona el problema)

  amontegar milers d'individus en un espai tan reduit per reduir costos va en contra del interessos (instints bàsics) que tenen les aus com a éssers vius.

  li recomano el documental "paceable kingdom" (reino apacible).
  tinc previst subtitular-lo al català properament per a emetre'l pel canal de tv animalista.

  salutacions

  qp!

  ResponElimina
 3. Això de que sigui o no un comportament natural de l'animal o possaria en dubte. Ara bé, si que el canivalisme està provocat per l'estrés. Però, l'estrés no be provocat perque hi haguin més animals amontegats a la granja, si no que també be provocat majoritàriament per la calor que pateixen les aus a l'estiu, i aixó si que no es pot evitar, hi han métodes per comvatir la calor, com ara el tùnel de ventilació o els humificadors, que és l'últim sistema de refrigeració de granjes que tenim eficiens a les granjes reproductores.

  Un algtre punt que m'agradaria debatir, segons tu, hi han masses aus amontegades. Això no t'ho possaré en dubte, tu creus que n'hi han masses i jo crec que les que hi han ja estan bé. Però pensa que si tenim que reduir la meitat de aus d'una granja per a que les gallines no estiguin tan "amontegades" els estudis de rentabilitat perque surtin possitius, es tindria que vendre el pollastre el doble o el trible de car. cosa que el consumidor no crec que li agradés gens n'hi mica. I Espanya passariem de ser un dels 3 paisos que produeix més carn de pollastre a ser un dels del final de la cua. Això només faria que ens cargassim un altre mercat, que mou molts diners.
  També vull especificar que TOTES les granjes cada 15 dies tenim controls de sanitat, i cada 3 anys s'han de renovar els permisos mediambientals conforme la llei vigent, és a dir, totes les granjes tenim una garantia de benestar animal i de seguretat.

  El pròxim dia em mirare el documental que m'has esmentat, encara que ja dóno per suposat de que anira.

  atentament.

  ResponElimina
 4. hola!

  El canibalisme no és un comportament natural en una au que s'alimenta de forma natural principalment de llavors, herves, grans i algun cuc. Mai menjaria carn d'una altra au.
  Les gallines per exemple són animals sensibles, inteligents i molt sociables, formen complexes jerarquies socials piramidals. El membre dominant dóna instruccions a la resta del grup. Les que són mares fabriquen nius que protegeixen de qualsevol atac fins a la mort.

  Les condicions de vida i l'estres que les provoca fan que tinguin aquest comportament. Les principals causes són:

  - són territorials i no poden ser-ho en una nau on hi ha milers d'individus
  - no poden establir relacions de jerarquia, són animals fortament jeràrquics a la natura on els grups són reduits.
  - l'escàs espai per individu.
  - mutilacions de bec
  - llum artificial i contínua
  - "mudes forçades" que s'aconsegueixen amb la retirada del menjar
  - temperatura (com tu deies)
  - atmosfera molt tòxica provocada pels excrements de tants individus confinats en una nau, relacionada amb la temperatura
  - ....

  tot això fa que s'estressin molt i piquin qualsevol cosa o au, fins i tot sense tenir bec (l'explotador li ha seccionat).
  Aquests animals en aquestes condicions no poden satisfer casi cap dels seus instints naturals i els provoca una gran frustració i patiment.

  també podriem parlar del transport i la matança (en les aus no hi ha atordiment).

  tu parles dels animals des d'un punt de vista econòmic despreciant que son sers vius i tenen capacitat de patir. Jo crec que el rendiment econòmic i la competitivitat no és cap justificació per tractar així a un ser viu (que té capacitat per sentir i patir).

  Les condicions de sanitat no comporten cap garantia de benestar animal. No té res a veure la higiene amb el maltracte. Les condicions sanitàries s'ocupen de les garanties mínimes per a que la carn dels animals tingui les garanties de consum però no es preocupa de les necessitats primàries dels animals. La mutilació del bec és legal per exemple, però no és étic.

  La llei està feta a mida dels humans i malauradament no protegeix als que no són de la nostra espècie (per exemple els toros, tema candent).
  Hi ha gent que pensa que el benestar animal és millorar les condicions en les que viuen els animals, sempre hi haurà qui pensi que augmentant l'espai vital d'una gallina uns quants centimetres quadrats és dotar a aquest individu de benestar animal.

  Jo penso que les gallines, els toros, els primats i els humans tenim drets morals bàsics (a viure, moure'ns, poder-nos relacionar, aparellar, ...) perquè tots som sers vius i tenim capacitat per disfrutar i per patir també.
  Hi ha algun motiu pel qual s'hagi de menystenir el patiment d'una gallina? jo crec que no.
  No tenim dret a tractar els animals com a productes. Cada any es maten 51 millons de gallines a Espanya.... no hi ha massa més a dir.

  atentament

  ResponElimina
 5. Jo soc de pagès , tota la vida hem tingut animals a casa , i els pollastres i gallines corren en llibertat ,i van allà on volen, et diria "pebrot verd "que estic tip de veure com es piquen entre elles , com es menjen els ous ,i fins i tot maten els seus propis pollets quan neixen (i no estan tancades ). Això son coses que per més vídeos , i estudis que mireu , la gen de ciutat mai sabreu ni mai arribareu a comprendre, perque son coses que s'han de viure per entendre . Desde petit que a casa hem tingut molts cavalls i una hípica entre altres coses , sabeu la crueltat que pot arribar a tenir un cavall amb un altre ?, segurament NO , però us diria que pot arribar a ser m'es cruel que una corrida de toros . Abans de parlar i criticar tant les granges , els toros ,i la gent que treballa amb animals ,us tindrieu que informar , però no d'estudis fets per gent que no ha conviscut mai amb animals (apart del gos que tenen al pis tancat tot el dia ), ni de videos fets expressament on es fa surtir a propósit el que es vol ensenyar , per desprestigiar les granges , els escorxadors , etc.

  ResponElimina
 6. Clar que em miru les aus com un punt de vista ecònomic, és el meu mitjà de vida, si visques de la verdura proteigiria els trànsgenics (cosa que també defenso).
  Dels exemple que has possat que dius els motius per el qual les gallines s'estressen, vull dirte que la llum, només es artificial quan ja no hi han hores de sol, també dir-te que mai es continua, i tenen les seves pertinents hores de foscor. Les mudes forçades, com molt bé dius es fa retirant el menjà, pero això trobo absurt que ho diguis, ja que això mai es fa en una granja, ja que si els i retires el menjar, elles deixaran de pondre, i si canvien la muda poden passar de 1 a 2 messos sense pondre, cosa que a nosaltres no ens interessa.
  l'atmosfera tòxica be probocada basicament per l'amoniac que es crea en les granjes, pero si tens l'oportunitat de veure alguna granja en que les instal-lacions siguin modernes veuras que hi ha una serie de ventiladors que a l'hibern s'engegen per canviar l'aire de dins les granjes.
  Els gassos tòxics no només afecta a les aus, si no als que treballem alla, ens afecta lògicament a les vies pulmonars i també amb la condensació que es crea dins de la granja en que el terra s'humiteija i fa que l'au estigui incomode i no pongui ous.

  Dius que em miro les aus desde un punt de vista ecònomic despreciant que son éssers vius. Jo tinc clar que son éssers vius, però son éssers vius destinats al consum humà.

  Si segons tu no tenim dret a tractar les aus aixi, n'hi ha fer-les patir, que hem de menjar?

  Per curiositat, segons el teu benestar animal, descriume, com hauria de ser una granja avicola?

  salutacions!

  ResponElimina
 7. entenc que miris els animals com a productes, també ho feien els venedors d'esclaus en el seu temps.
  però no és étic perquè són éssers vius i se'ls està explotant, i de la manera més óptima económicament parlant menystenint els seus interessos o és que creus que els animals no tenen interès en viure, ser lliures, relacionar-se?

  dius "si visques de la verdura proteigiria els trànsgenics". no és el mateix una verdura que un animal. les verdures no tenen sistema nerviós i no perceben dolor ni plaer. els animals (humans i no humans) sí que percebem dolor, és un mecanisme de supervivència per fugir o lluitar davant de l'agressió.

  jo no sé quin tipus de granja tens, de fet no parlava de la teva ja que ho desconec, però les explotacions de gallines ponedores pateixen un cicle de llum artificial de 24h ininterrumpudes, a través del qual es busca alterar el cicle biològic. Moltes no ho soporten i enmalalteixen.

  trobes absurd que es provoqui la muda forçada i dius que "si els i retires el menjar, elles deixaran de pondre". és que precisament això es fa quan el ritme de producció descendeix o segons l'argot de l'explotador: les gallines estan "gastades".
  llavors les deixa a les fosques sense beure i menjar durant 2 setmanes, cosa que les provoca la caiguda de plomes (per supervivència) i que perdin una quarta part del pes, i el que interessa a l'explotador: s'altera el cicle biològic tornant a començar un altre i d'aquesta manera s'allarga la productivitat i vida "útil" dels animals.
  moltes no suporten aquestes condicions i moren de gana i set.
  potser la teva granja no és de gallines ponedores però segur que saps de què parlo.

  (continuo la resposta en un altre missatge,em dona error)

  ResponElimina
 8. en quant al problema de l'amoníac, produit acumulació d'excrements de tants individus en una zona tancada, no seria tal problema si no es confinessin els animals, aquest és el problema de fons, encara que ho solucioneu amb ventiladors industrials. l'amoniac provoca nafres i intoxicació a les gallines i al explotadors, et sembla això natural?
  dius "fa que l'au estigui incomode i no pongui ous.", pensa en quin nivell d'incomoditat hauria de patir una dona per a que se li retirès la menstruació. amb aquesta frase tan irònica no hi ha preocupació per la comoditat de les gallines, hi ha únicament preocupació per que siguin productives.

  "son éssers vius destinats al consum humà", aquesta frase em posa malalt, et sóc sincer.
  intento veure quina argumentació moral té, suposo que els humans ens creiem déus, amos i senyors del planeta i decidim el destí i mort dels que no pertanyen al nostre grup (humans).
  aquesta argumentació és calcada a la d'un racista (que considera que els que no són de la seva raça són inferiors i explotables), un sexista, un homòfob, ....
  els animals no humans no tenen la mateixa inteligencia que nosaltres pero si capacitat de sentir i alguns tenen sentits més desemvolupats que nosaltres, com l'olfacte dels gossos, l'oida dels gats, la visio d'un falcó, la capacitat de sentir vibracions d'un peix, .....

  ens diferencia la inteligencia, pero mereixen igualtat de consideració. veuries acceptable explotar nens deficients mentals? un porc té una inteligencia d'un nen de 4 anys (no deficient). com pots veure la limitació de la inteligencia és una linia molt difosa.

  els humans som especistes, la nostra llei és que el més fort pot explotar al més débil (sempre i quan no sigui humà clar). espero que algun dia arribi el moment en que els més forts es preocupin pels mes debils (i no només els humans)

  davant la pregunta que fas "que hem de menjar?", et diré que som omnívors, podem escollir el que mengem mentre no tinguem carències. existeixen proteines no animals, suposo que les coneixes.
  apart d'omnivors també som animals inteligents i morals, i podem prendre les decissions sobre què mengem amb criteris morals.
  Es pot tenir una vida saludable (inclùs més) sense menjar animals, ho diuen les principals associacions de nutricionistes del món. I si es vol ser coherent, segons el meu parer, tampoc cal divertir-se amb espectacles amb animals o portar abrics de pells.

  suposo que no cal que et contesti a la darrera pregunta "com hauria de ser una granja avicola?".... :)


  salutacions!

  ResponElimina
 9. Pebrot verd ha dit : "podem escollir el que mengem mentre no tinguem carències" i " davant la pregunta que fas "que hem de menjar?", et diré que som omnívors, podem escollir el que mengem mentre no tinguem carències. existeixen proteines no animals, suposo que les coneixes."
  Hola pebrot verd , soc el de fa 2 missatges (el que te les gallines lliures i tambe es piquen entre elles)
  Tornes a parlar sense cap mena de coneixament del que dius , es clar que hi ha proteines vegetals , i que es pot sobreviure ( que no es el mateix que viure) sense carn , i si tenim carències ens prenem una pastilla de ferro , o calci ..., i tot s'arregla .
  Però lo fort es que si demà tothom es fes vegetarià , hi hauria tofu per tothom ? de que viuriem ? no hi haurien ni prous enciams per poder menjar alguna cosa , ni prous complexos vitamínic a les farmacies. Vols passar gana ???
  Tu ho has dit , som omnívors i això vol dir menjar de tot . Perque una infima minoria no vulgui menjar carn ( que esteu en el vostre dret) , no vol dir que la amplia majoria hagi de fer el que vosaltres dieu , i menys criminalitzar els pobres pagesos i ramaders , sector molt castigat economicament , que despres de molts de tips de treballar , que vosaltres segurament ni us ho podeu imaginar, sense tenir cap dia de festa , ni diumenges ni vacances , tenen treballs a subsistir .
  Sempre reben els mateixos i vosaltres encara els voldrieu acabar de trepitjar , llavors veniu a parlar de crueltat ...

  ResponElimina
 10. hola anònim :)

  em sap greu dir-te que sé del que parlo, t'explico:

  som omnívors o més ben dit omnívors oportunistes, això vol dir que podem viure en molts entorns diferents alimentant-nos del que la terra ens dóna, per exemple, un humà que viu al tròpic podria viure amb fruites, verdures i llavors, per exemple, i un esquimal amb només peix ja que és l'únic que li ofereix l'entorn.

  això no vol dir que en una situació d'abundància HAGUEM DE menjar de tot sino que PODEM ESCOLLIR.
  en la nostra societat actual no hem de caçar per menjar ni recolectar res sino que anem al súper de la cantonada i fiquem al cistell el que volem. per tant podem escollir.

  de fet els que us anomeneu carnívors erroniament (biologicament sou omnivors que incloeu carn a la vostra dieta) tampoc mengeu de tot, la carn que mengeu es limita a 4 ó 5 animals (pollastre, vedells, porc, .....) dels milers d'espècies que hi ha a la terra.

  les proteines es troben també en els vegetals per exemple als llegums com les llenties, cigrons, mongetes,... i soja.

  el nostre cos assimila la proteina (animal o vegetal) descomposant les cadenes d'aminoàcids que les formen i quedant-se amb els que únicament pot assimilar que són 5.
  la soja per exemple té els 5 aminoàcids que som capaços d'assimilar. en aquest sentit és la font proteica més completa que hi ha, superant a la carn.

  és cert que per a conseguir ingestar la mateixa quantitat de proteina animal hauriem de menjar molts llegums però és un error voler ingerir tanta quantitat de proteina com fa la majoria de la gent, quan precisament se'ns diu que l'exces de proteines són fonts de tantes dolències i que hem de menjar més verdures i fruites.

  (continuo en un altre missatge)

  ResponElimina
 11. dius que no és el mateix "viure que sobreviure", si insinues que els vegetarians tenim alguna carència en la nostra alimentació et remeto al que diuen les associacions de nutricionistes més avançades del món:

  posició de l'associació americana: http://unionvegetariana.org/ada.html
  document de la generalitat: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1921/vegetariana.pdf
  (és un document de consens entre els nutricionistes catalans)

  no només és saludable una dieta vegetariana sino que està indicada en qualsevol etapa de la vida (incloent etapes de creixement i embarassades) segons aquestes prestigioses associacions, no ho dic jo.

  ah! i sense pastilles, i no sóc escanyolit ni tinc anèmia, un altre dels tòpics. creus que carl lewis era anèmic? doncs era vegetaria estricte (d'acord prenia anabolitzants però això és un altra tema). n'hi han uns quants de esportites d'élit que són vegetarians.

  dit això espero haver-te resolt els dubtes, d'altra banda tan habituals i que responen a tòpics absurds potenciats no només per la ignorància sino per interessos econòmics ;)

  per cert comentes el ferro i el calci, el ferro es troba als espinacs, pèsols, cereals, farines integrals, ... i el calci als fruits secs, llavors, tofu,...

  d'altra banda et diré que la carn només té vitamines del tipus B, totes les altres, un "carnívor" les haurà d'anar a buscar als vegetals.

  dius "en el cas que tothom es fes vegetarià, no hi hauria tofu per tothom", sobre això et comentaré varies coses:

  - els vegetarians no mengem cada dia tofu, hi ha moltes coses, la gastronomia vegetariana és molt rica hi ha molt de desconeixement, és un altre tòpic el que tot el dia mengem amanides i tofu. hem de conviure amb això...

  pensa que d'altres cultures són vegetarianes, com la índia i són molt sabroses, les espècies són un món.

  - el 90% de la soja que es conrea al món és exclusivament per a l'alimentació dels animals que després ens mengem. el tofu es fa amb soja.

  - si en el cas improbable que tothom es fes vegetarià, hi hauria tant excedent de soja que acabaria amb la gana fulminantment, d'un dia per un altre. de fet això està molt present en el món ecoligista darrerament (com es pot ser ecologista i a la vegada menjar carn, no per animalisme sino per medi ambient)

  de fet no caldria que tots ens féssim vegetarians, només que un dia a la setmana no es consumis carn, s'acabaria la gana també.
  actualment hi ha una campanya encapçalada pel paul mccartney que es diu meat free mondays (dilluns sense carns) per rebaixar la contaminació i paliar la gana.

  deixo a banda el tema de la contaminació produida per les explotacions, només et dono aquesta dada: els purins contaminen més que tots els cotxes i avions del món junts. si t'interessa et puc donar més informació i enllaços.

  hi ha molts motius diversos pels que una persona decideix fer-se vegetariana: ecologisme, solidaritat amb el tercer mon que passa gana, per salut, per animalisme.

  ningú vol imposar res a ningú només debatir amb arguments i hem de ser suficient honestos amb nosaltres mateixos per a poder veure si les nostres posicions són sòlides o repetim esquemes interessats per les grans companyies.

  tampoc estic criminalitzant, com pots veure en la nostra "conversa" hi ha molt de respecte.
  i en quan a la crisi, crec que ens toca a tots, no t'explicaré la meva vida personal... :)

  salutacions!

  ResponElimina
 12. Per molts llibres que publiqueu, comentaris i demés, no aconseguireu res en les granjes, el ramaders tenim experiencia en els animals, i vosaltres experiencia en llegir, mirar pàgines web. Que si els animals no estan bé a les granjes, que si els maltractem i moltes barbaritats més. Simplement et vull deixar clar, que nosaltres sabem com estan els animals només entran a la granja, i si l'animal no està bé ens perjudica a nosaltres. Si voleu lluitar en contra del sistema de explotacions que tenim el ramaders, no us tindrieu que omplir de tantes paraules de diccionari. Fes-te ramader, crea una explotació al teu gust i segons la teva ideologia, i desde la explotació (si es va bé) reivindica pel que creus en bons exemples pràctics. Si no es aixi no val la pena ni fer-vos cas, perque de paraules sobre altres temes també me'n puc omplir.

  ResponElimina
 13. Completament d'acord amb l'ultim anonim.
  Anem per parts , quan compareu la ingesta de carn amb el canibalisme , i els ramaders amb la trata d'esclaus ,(cosa que seria un crim penat per la llei) al meu entendre esteu criminalitzant , no fa falta faltar al respecte ni insultar a ningú (com feu a l'entrada de la plaça de toros amb actitud violenta ).
  Segon , tots els que dieu que els animals contaminen , suposo que aneu amb bicicleta o feu servir el transport públic , i que a casa vostra teniu la calefacció al mínim, sense aire acondicionat etc , com fan les cases de pages . Si per jo menjar-me un entrecot , hem dius que contamino , quan vosaltres viviu amb totes les comoditats també .
  Conec gent que s'ha intentat fer vegetariana i ha tingut greus problemes , anemia , etc , no ho deurien fer be . Et diria moltíssims casos de gent amb anemia que el metge els hi ha recomanat menjar carn vermella , i ho se de ben cert .
  Mes coses, lo d'abolir la gana al mon amb els cereals que mengen els animals ; ho dieu com si aquests cereals no s'haguessin de pagar, encara que fos així no s'acabaria amb la gana , el problema de tot aixo no esta aquí i la solució tampoc. Digueu als pobres nómades que tenen quatre animals i viuen d'ells , que es morin de gana i no els matin , que plantin soja ...
  L'unic que aconseguiria-ho es deixar millons de persones honrades sense feina ( ramaders , carnissers , veterinaris ,escorxadors etc ) , que tots passessim gana , (l'indústria alimentaria no estaria preparada),i contribuir a fer desepareixer alguns animals , porc domestic , vaques , xais ... Ah i com no es podria anar caçar els senglans passagerien per Barcelona menjant basura . Es que no us adoneu de les tonteries que dieu ????
  El menjar vegetarià es bo , i un " chuleton" a una sidreria del nord també . Si has de viure patint i mirant que no hi hagi carn en cap plat , no pots ni fer vacances tranquiles , i et prives d'un dels plaers de la vida , el menjar ,per mi això no es viure , i puntualitzo , puc disfrutar igual menjant en un vegetarià que en un restaurant de carn , de peix , etc .
  En quan a les vitamines , ningú parla de nomes menjar carn , ningú exclou les verdures , fruita , etc . dieta mediterranea . Ah , i la carn magra no engreixa , el que engreixa es el "menjar basura" , bolleria ,etc i poden ser fets amb greixos vegetals .
  Abans de parlar , heu de pensar les repercusions que tot això tindria .Ah !! i una altre tonteria , lo de no menjar carn un dia a la setmana , i l'andemà que ? menjarne el doble ? no val més la pena portar una dieta equilibrada i menjar una mica de tot ?
  Tots els que digueu que no es mengi carn , i aneu en contra dels ramaders etc,sou gent de ciutat que no heu estat mai en contacte directe amb els animals i parleu sense coneixament de tema .
  Us agrada veure vaques , xais ...pasturant per la muntanya ? Sabeu pq hi son ? Fins i tot les eugues que es veuen a les nostres muntanyes tenen una funció , criar poltres que iran destinats al consum. També voleu que tot aixo desaparegui ? . Sense ànim d'ofendre crec que parleu desde una gran hipocresia.

  ResponElimina
 14. hola anonim, només us diré un parell de coses molt curtes, veig que les dades i idees ben argumentades no us serveixen per a res ja que me les ignoreu al no rebatir-les i l'únic que feu es suposar escenaris apocaliptics absurds per la humanitat com "barcelona plena de porcs senglars", "morirem de gana perquè no hi ha prou tofu a les botigues", ....

  sincerament, crec que teniu anulat el sentiment d'empatia cap als animals que exploteu i això és degut a la transmissió cultural i no genètica d'especisme que s'ha produit en la nostra societat i transmés de pares a fills durant molts anys.

  l'especisme, a l'igual que el sexisme o el racisme, és la forma de pensar que els altres individus que no pertanyen al nostre grup són inferirors i per tant tenen menys drets. en els tres casos el patró és el mateix.

  una societat demostra ser avançada quan es preocupa pels més debils siguin dones, negres, homosexuals, o d'una altra espècie. en l'evolució de la ética estem en el darrer pas: superar l'especisme.

  entenc que poder veure la realitat, quan l'entorn és tan potent, pot arribar ser impossible. a mi m'ha passat, llavors quan te n'adones que fas una cosa que no està bé per més que t'han dit que sí, llavors canvies, mentrestant has repetit el que t'han ensenyat.

  en pocs anys (en la historia de la humanitat) hem apres a no ser racistes, a que les dones puguin votar. hem après que som diferents però mereixem la mateixa consideració, aquesta és la clau.

  una persona neix en un entorn taurí pot ser que sigui incapaç de veure patiment i tortura en una corrida de toros de la mateixa manera que si neix en un entorn en el que el sortir al bosc i matar per esport pugui ser un valor positiu.
  llavors aquests sentiments tan profunds ens poden impedir veure una part de la realitat.

  l'ética ens diu que cal plantejar-se posar-se en el lloc de l'altre.

  l'empatia com suposo que sabreu, és aquesta capacitat de posar-se en la situació de l'altre, és una arma molt potent per saber si obrem bé o no.

  (continuo en un altre missatge)

  ResponElimina
 15. us demano que feu el següent exercici, imagineu-vos haver nascut l'animal que exploteu, us agradaria viure en aquestes condicions? o preferirieu viure en plena llibertat i disfrutar de tota vida?

  si la resposta és sí, com imagino, la deducció que fareu és "no és correcte el que estic fent", ja que "no vull pels demés el que no vull per mi".

  si la resposta és no, reflectirà que no teniu la capacitat suficient per posar-vos en el lloc de l'altre. en aquest cas us demano, per estimular la vostra empatia que us imagineu el següent:

  la terra es invaida per uns extraterrestres molt superiors a nosaltres tecnologicament perquè son molt més inteligents. són omnivors i mengen carn.
  podrien menjar una altra cosa pero decideixen que com que l'entrecot huma és tan bo explotaran humans perquè som molt tontos (segons el seu punt de vista) i poden explotar-nos sense remordiments.

  us agradaria haver nascut en una granja de cria intensiva humana?
  us agradaria que us mutilessin per no provocar baralles en el camp de concentració d'on no podrem escapar?
  us agradaria respirar tota la vida (que poden ser pocs mesos) els vostres excrements?
  us agradaria que l'amoniac un poguès causar ulceres o ceguera?
  us agradaria que us castressin sense anestèssia perque la vostra carn fos mes magre?
  us agradaria que us arranquèssin les dents per a evitar canibalisme huma degut a l'estres?
  us agradaria sortir d'aquest camp de concentració en camions i ser axafats amb d'altres individus que potser son familia, patir temperatures extremes, asfixia,... per anar a l'escorxador humà?
  us agradaria estar en una cinta transportadora molt higienica que us porta cap a un extraterrestre que va seccionant les goles una a una i veure com els que estan al davant van morint?
  us agradaria que encara conscients, us escaldessin o comencèssin a "despiezar-vos"?
  us agradaria que us fiquèssin un tub per la boca per obligar-vos a menjar fins que casi us reventi el fetge?
  us agradaria estar en una gàbia amb 5 persones més on no poguèssiu ni estirar les cames ni braços i que us retirèssin el menjar durant dues setmanes?
  us agradaria que us inflèssin a anitbiotics per no enmalaltir degut a les condicions de vida?
  us agradaria que no matessin les vostres femelles per violar-les continuament mitjançant artilugis i que a l'estar embaraçades puguin munyir-les?
  us agradaria que les vostres cries (fills), les matessin als pocs dies per presentar-les en un plat amb una poma a la boca?
  us agradaria haver nascut només per a ser plat exquisit d'un altre ser més inteligent que pel fet de ser-ho creu que pot disposar de la vostra vida i mort?

  o pensarieu "he nascut per això, m'han criat, almenys he estat viu unes setmanes"

  en aquest moment veurieu que l'unic mal que heu fet és haver nascut humà, i clar, seriem productes des del punt de vista del nostre explotador, els suposats extraterrestres.

  espero que aquesta situació fictícia i inspirada en "v" pugui despertar la vostra empatia.

  ResponElimina
 16. "us agradaria que us castressin sense anestèssia perque la vostra carn fos mes magre?"
  et dire pel teu coneixament ( cada dia s'apren alguna cosa ) que la carn d'un animal castrat es més grassa que la d'un animal enter , no es castren per això , informate'n .
  No son escenaris apocalíptics , és el que passaria si es produis el que demaneu , el que passa es que parleu per parlar sense pensar amb les consequencies que pot portar.
  Un animal nascut amb captivitat , el deixes anar i torna a la granja , es feliç allà i no te la inteligència necessaria per pensar tot el que dius , el problema es que compareu els animals amb els homes .
  Nomes estic d'acord amb una cosa : "us agradaria que us inflèssin a anitbiotics per no enmalaltir degut a les condicions de vida?
  " No es pot permetre això , ni hormonar els vedells , ni fer creixer pollastres amb 21 dies , quan tardarien 3 mesos , que si no els maten quan toca ja es moren sols , etc , si un quilo de pollastre ha de valer el doble però s'ha de criar amb millors condicions i estic d'acord,. Però això no i te res a veure amb els teu plantajament . Es com als toros , el toro ha de sortir a la plaça amb perfectes condicions , no dopat i amb les banyes retallades ,es una vergonya que nomes d'entrar a la plaça ja cauen sols , i qui si vulgui posar a davant que ho faci, però això no vol dir abolir les corrides .

  Sempre s'ha dit que tots els extrems son dolents i vosalttres extremistes haurieu de pensar amb les consequencies del que demaneu abans de parlar , a la fi de tot demostreu tambe ser persones egoístes , us seria igual arruinar la vida a millons de families que se la guanyen honradament , també sou egoistes insultant , increpant , i si no hi hagues la policia ja veuriem que més , a la gent que entra a la plaça de toros.
  Tot el que dieu entra dins el mon de la incoherencia i la hipocresia.
  Intentar imposar les coses d'aquesta manera es diu dictadura , no busqueu un terme mitg que beneficii a tothom , que els animals estiguin més be i els ramaders , puguin viure dignament ( cosa prou difícil), ha de ser el que dieu vosaltres i torno a dir criminalitzeu a gent honrada que simplament exerceix els seus drets democràtics lliurament.

  ResponElimina
 17. Segueixo només amb un comentari i ja acabo , lo dels porcs senglans passejant per Barcelona i altres pobles no es un escenari apocaliptic absurd , ja passa avui en dia , i si no es fessin caceres controlades serien un greu problema ( ja ho son ara ) , s'haurien de matar igualment l'unic que no ens els podriem menjar , una altra tonteria , aixo si seria absurd.

  ResponElimina
 18. jo sincerament, el que hem diguin quatre protectors sense coneixaments pràctics d'una explotació, no m'inporta gaire, i realment, tampoc m'afecta el que diguin, jo continuaré amb la meva explotació i vosaltres, aneu fen llibres, comentaris i fins i tot manifestacions si voleu. Poca gent ús fa cas, si no ja haurien fet alguna llei absurda.
  el que m'agrada és que cada pas que feu endavant després el torneu a fer cap endarrera i aixi anar fent. jo m'entrestant, seguiré amb la meva explotació, com a jove agricultor que sóc em dónaran subvencions, m'empliaré i m'aniré guanyan la vida dignament sense preocupar-me del mal que em podeu arribar a fer algun dia si algú ús fa cas.

  I com l'ultim anònim que ha excrit, també acabo amb aquest comentari.

  ResponElimina